แกลลอรี่

กำหนดการ

15 กรกฎาคม 2562

หมดเขตรับสมัคร

15 กรกฎาคม 2562

หมดเขตส่ง Idea proposal

24 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลคัดเลือกประเภทละ 10 ทีม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ โครงการ Thailand Data Innovation Awards ทั้ง 20 ทีม จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country ในโครงการ

ประกาศผลรอบ Pre-stage (16/8/2019)

17 สิงหาคม 2562

Orientation

สถานที่ The Athenee Hotel, Bangkok, Thailand

กำหนดการ Orientation Day

18-20 สิงหาคม 2562

Incubation

สถานที่ HUBBA SILOM

กำหนดการ Incubation Day

27 กันยายน 2562

Final Pitch

ยังไม่ระบุ

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image